ایران با روسیه پیمان مشارکت استراتیژیک امضا می‌کند CE0F5183 67D9 47C2 9BFC

ایران می‌گوید که آماده است پیمان مشارکت ستراتیژیک با روسیه را امضا کند.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران امروز ۱۱ اکتوبر (۱۹ میزان) گفت: “ترتیبات ابتدایی این سند که توافق جهانی برای همکاری میان ایران و روسیه نامگذاری شده، به پایان رسیده است.”

سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران افزود که تهران در مراحل آخر نهایی سازی بند‌های این سند است و پس از نهایی شدن آنرا به روسیه می‌فرستد.

این مقام ایرانی همچنان اضافه کرد که در سال‌های اخیر، بهبودی روابط میان ایران و روسیه و تمرکز بر مشارکت ستراتیژیک با این کشور به یک امر مبرم مبدل شده است.

ایران امیدواراست این سند را در ماه‌های اخیر با روسیه امضا کند.

تهران در ماه مارچ، پس از سال‌ها مذکراه توافق همکاری تجارتی و ستراتیژیک ۲۵ ساله با چین را نهایی کرد.

ایران همچنان در ماه سپتمبر شامل سازمان همکاری‌های شانگهای به رهبری روسیه و چین شد.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *