ایران نسبت به اقدام نظامی احتمالی علیه تأسیسات اتمی خود به اسرائیل هشدار داد5245355

: منتشر شده در

مجید تخت‌روانچی، نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت این سازمان نسبت به نتایج اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران هشدار داد.

تبلیغ بازرگانی

نامۀ تخت‌روانچی واکنشی است در واقع به اظهارات اخیر وزیر امور خارجۀ اسرائیل، یائیر لاپید، در جریان سفر سه روزه اش به آمریکا که طی آن یائیر لاپید تکرار کرد که برای مقابله با تهدید برنامۀ اتمی ایران، اسرائیل حق اقدام نظامی را برای خود محفوظ می‌داند.

در نامۀ خود نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران گفته است که در ماه‌های اخیر “شمار و شدت تهدیدهای تحریک‌آمیز و ماجراجویانۀ رژیم اسرائیل علیه ایران و برنامۀ اتمی آن افزایش یافته است” و به همین خاطر جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرگونه “ماجراجویی نظامی و خطای محاسبه” در قبال برنامۀ اتمی خود به دولت اسرائیل هشدار می دهد.

البته، این اولین بار نیست که مقامات اسرائیل صریحاً می‌گویند که برای متوقف کردن برنامۀ اتمی ایران در صورت نیاز از گزینۀ نظامی استفاده می‌کنند. اما، آنچه تازگی دارد و – شاید همین بیشتر منشاء نگرانی و نامۀ هشدارآمیز مجید تخت روانچی بوده – این است که همزمان و همسو با اسرائیل، عالیترین مقامات دولت آمریکا از جمله آنتونی بلینکن و باب مالی در روزهای گذشته صریحاً گفتند که دولت آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی از این پس همۀ گزینه‌ها را – و نه فقط گزینۀ دیپلماتیک – در نظر می گیرد.

سه کشور اروپایی امضاءکنندۀ برجام نیز با انتشار متنی به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که وضعیت برنامۀ اتمی این کشور به مرحلۀ بحرانی رسیده است و اقدام‌های تردیدآمیز ایران بازگشت این کشور را به برجام پیچیده و دشوار ساخته اند.   Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *