جنگ با ایران اجتناب ناپذیر است و قریب الوقوعavigdor liberman

: منتشر شده در

آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی اسرائیل، می‌گوید که جنگ تنها وسیلۀ جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح اتمی است و در نتیجه اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا، به گمان او هیچ فرآیند و توافق دیپلماتیکی نمی تواند برنامۀ اتمی ایران را متوقف کند.

تبلیغ بازرگانی

وزیر دارایی اسرائیل با اظهار این مطلب به پایگاه خبری “والا” سپس افزوده است : “رویارویی با ایران فقط یک موضوعی زمانی است و زمان وقوع آن دور نیست.” اویگدور لیبرمن با اشاره به ازسرگیری گفتگوها میان تهران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام، تأکید کرده است که “هیچ فرآیند و و توافق دیپلماتیکی برنامۀ اتمی ایران را متوقف نخواهد کرد.”  به گمان رهبر حزب “اسرائیل خانۀ ما”، در قیاس با جامعۀ بین المللی برای اسرائیل جمهوری اسلامی ایران مسئله ای مهم تر  است، زیرا رهبران ایران گفته اند که سیاست آنان نابودی اسرائیل است.

سه شنبه گذشته، بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در کمیسیون‌های دفاع و امور خارجۀ کنست از افزایش بودجۀ نظامی اسرائیل برای برای بمباران کردن تأسیسات اتمی ایران دفاع کرد و افزود که شاید به منابع بیشتری برای این منظور نیاز باشد.  Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *