سبد معیشت در ایران با یک وعده غذای گرم در شبانه‌روز به بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید



GbXZd7Y4

: منتشر شده در

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار گفت: وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان بسیار وخیم است، در بدترین شرایط ممکن به سر می‌بریم. او گفت رقم واقعی سبد معیشت در ایران به ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده در حالی که رقم رسمی آن هشت میلیون و نهصد هزار تومان اعلام شده است.

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری ایلنا گزارش داد درست یک ماه پس از طرح بحث کنترل تورم توسط وزیر کار، یعنی شهریورماه، تورم در همه ابعاد رکورد زده و همه شاخص‌های تورمی از تورم نقطه به نقطه گرفته تا تورم ماهانه، نزدیک به یک درصد افزایش نرخ داشته‌اند.

این در حالیست که علیرغم تاکیدات روشن قانون کار، هنوز  در دولت جدید، نشست رسمی و سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار برگزار نشده است.

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه به ایلنا گفت: روند گرانی کالاها و خدمات با سرعت بسیار تداوم دارد و اکثر اقتصاددانان و کارشناسان حادق اعتقاد دارند شیب تورم به این زودی‌ها منفی نخواهد شد.

به گفته عضو کارگری شورایعالی کار، این وضعیت بغرنج، بازنگری در دستمزد کارگران را تبدیل به یک ضرورت غیرقابل انکار می‌کند. اگر تا پیش از این در سال‌های گذشته، ما روی ترمیم دستمزد در میانه سال تاکید داشتیم امسال با توجه به رکوردشکنی نرخ‌های تورمی، می‌گوییم «ترمیم دستمزد» یک الزام اساسی است و باید حتما اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، حداقل‌های زندگی به بیش از ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. سبدی که کمیته دستمزد کانون عالی شوراها براساس وعده‌های غذایی واقعی محاسبه کرده، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی با مبنا قرار دادن یک وعده غذای گرم روزانه برای خانوار متوسط به بیش از ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است ولی اگر این سبدِ تقریباً واقعی را کنار بگذاریم و به همان معیارهای کمیته‌ دستمزد ذیل شورایعالی کار برای محاسبه‌ سبد معیشت رجوع کنیم، بازهم شاهد افزایش چشمگیر در نرخ هزینه‌های زندگی خواهیم بود.

او تاکید کرد همان سبد رسمی شورایعالی کار نیز امروز به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. به گفته‌ی خدایی، فاصله‌ این سبد با سبد رسمی بهمن ماه سال گذشته به بیش از دو میلیون تومان رسیده است.

او تاکید کرد: وقتی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند، هیچ راهی به جز افزایش مزد و مستمریِ طبقه کارگر برای بالا بردن میزان تقاضا وجود ندارد. با این حال ما آمادگی کامل داریم که اگر افرادی بر تورم‌زا بودن افزایش مزد پافشاری می‌کنند، مناظره بگذاریم و با دلیل و برهان آن‌ها را قانع کنیم. اما در این برهه‌ زمانی، طرف اصلی صحبت ما دولت و وزیر کار جدید است.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *