هیات امریکا با طالبان ديدار میکند،خلیلزاد شامل هیات نیست98741394 f5e9 4297 a3a5 c2aa009a9c58 w800 h450

دو مقام بلند پایه ای امریکایی به آژانس خبری رویترز گفته اند که یک هیات عالیرتبه امریکایی به روزهای شنبه و یکشنبه برای نخستین بار پس از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان و تصرف قدرت توسط طالبان ، با نمایندگان این گروه در دوحه دیدار میکند.

زلمی خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان که برای چندین سال رهبری مذاکرات صلح با طالبان را به عهده داشت و توافقنامه خروج عساکر امریکایی را با طالبان امضا کرد،دراین هیات عضویت ندارد.​

این مقامات به رویترز گفته اند که در ترکیب این هیات نمایندگان وزارت امورخارجه، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و مامورین استخباراتی امریکایی شامل می باشند. و بالای طالبان فشار وارد خواهند کرد که به خروج مصئون اتباع امریکایی و افغانهای که میخواهند از أفغانستان خارج شوند، ادامه دهند و مارک فررکس شهروند امریکایی را که توسط طالبان اختطاف شده ودر اسارت آنان به سرمیبرد، رهاسازند.

اولویت دیگر این دیدار این است که به طالبان اذعان گردد که به تعهد شان در قبال اینکه به القاعده و گروهای دهشت افگن دیگراجازه نه خواهند که از خاک افغانستان به حیث پناگاه امن استفاده کنند، پابند بمانند. آنان بالای طالبان فشار وارد خواهند کرد که دسترسی افغانها به کمکهای بشری را بهبود بخشد تا به گفته مقامات امریکایی جلو” انقباض اقتصادی” که احتمال جلوگیری آن به شدت کم میباشد، گرفته شود.

مقامات امریکایی میگویند در ترکیب تیم امریکایی تام ویست معاون نماینده خاص وزارت خارجه و سارا چارلس نماینده بلند پایه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا یو اس اید شامل میباشند و ازجانب طالبان مقامات کابینه سرپرست طالبان در مذاکرات سهم خواهند داشت.

یک مقام بلند پایه حکومت امریکا که نخواست از وی نام گرفته شود گفت: ” این ملاقات بخش از تماسهای عملی است که ما باطالبان روی موضوعات که برای منافع ملی ما اهمیت دارد، داشته ایم.”

این مقام امریکایی افزود: ” این ملاقات در مورد به رسمیت شناختن ودادن مشروعیت نمیباشد. موقف ما واضح است و آن اینکه هرنوع مشروعیت باید توسط اعمال خود طالبان حاصل شود. آنان باید سابقه پایدار از عملکردشان را ایجاد کنند.”

اشغال بیست ساله فغانستان در آخر ماه اگست با خروج پرعجله نیروهای امریکایی از آن کشور خاتمه یافت. پس از تصرف کابل توسط طالبان بیشن از ۱۲۴۰۰۰ فرد ملکی به شمول امریکایی ها، افغانها و اتباع کشورهای دیگر در عملیات تخلیه هوایی از أفغانستان بیرون کشیده شدند. ولی هزاران افغان که با امریکایی ها کار کرده بودند ودر خطر آزار واذیت طالبان قرار دارند،تاهنوز در افغانستان باقی مانده اند.

در حالیکه افغانستان در شرف یک بحران شدید بشری قریب الوقوع قراردارد، واشنگتن و دیگرکشورهای غربی با انتخاب های سختی مواجه اند. آنان تلاش میورزند که بدون دادن مشروعیت به طالبان که این گروه در صدد به دست آوردن است، راه برای رسانیدن کمک های بشری به افغانستان فراهم سازند.

شماری زیادی از افغانها لوازم خانه های شانرا به فروش میرسانند تا برای خرید مواد غذایی پول بدست آورند.

به گفته مقامات بانک جهانی با خروج نیروهای خارجی و دونرهای بین المللی، افغانستان قسمت بزرگی از کمک های بین المللی را که ۷۵ درصد مخارج عمومی آنکشور را تشکیل میدهد، از دست داد.

در حالیکه دسترسی نهاد های خیریه به بخش های از آنکشور که درطول یک دهه گذشته دسترسی به آن صورت نه گرفته بود، میسر شده است، اما مقام امریکایی گفت که در این عرصه مشکل تا هنوز هم وجود دارد و هیات امریکایی در این مورد با طالبان مذاکره خواهد کرد.

این مقام امریکایی گفت: ” درحال حاضر ما با یکسلسله مشکلات واقعی در بخش مسایل مربوط به دسترسی مواجه میباشیم. مشکلات در بخش دسترسی بدون مانع کارمندان زن به تمام بخشها وجود دارد.” وی افزود واشنگتن باید طالبان را به پیشرفت در این عرصه متقاعد سازد.

حقوق زنان

د­ر حالیکه طالبان وعده کرده اند که نظر به دور قبلی امارت شان، حکومت موجود شان بیشتر همه شمول خواهد بود، ایالات متحده به تکرار گفته است که در مورد حکومت جدید طالبان به اساس عمل شان، نه گفتار آنان قضاوت خواهد کرد.

طالبان که حکومت سرپرست شانرا ماه گذشته اعلان کردند، پست های کلیدی کابینه آن به افراد رده بالای این گروه اختصاص داده شده و وزیر داخله آن کسی است که در فهرست افراد تحت تعقیب و دهشت افگن از سوی ایالات متحده قرار دارد.

در کابینه آنان زنان و کدام فرد بیرون از تشکیلات طالبان نیز، حضور ندارد.

رییس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به روز یکشنبه ای هفته گذشته گفت: ” عملکرد طالبان تا این دم آنقدر دلگرم کننده نبوده است.”

مقام امریکایی گفت :” ما بالای طالبان فشاروارد خواهیم کرد که حقوق همه ای افغانها به شمول زنان ودختران را احترام کنند و یک حکومت همه شمول با حمایت وسیع را تشکیل دهند.”

وی افزود در بخش تعهد طالبان به دادن اجازه مصئون خروج به افغانها و اتباع خارجی از افغانستان و چگونگی عملی کردن آن، یک رشته تفاوت ها وجود دارد.

این مقام امریکایی گفت:” آنان در عملی کردن تعهد شان غیر منظم عمل میکنند. این واقعیت دارد که برخی اوقات از سطوح مشخص به ما اطمینان داده میشود ولی عمل به این اطمینان واقعاً غیر منظم بوده است.”

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا به روز پنجشنبه هفته ای گذشته گفت که ایالات متحده از تاریخ ۳۱ ماه اگست و پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تخلیه ۱۰۵ شهروند امریکایی و ۹۵ تن از دارنده گان مجوز اقامت دایمی در ایالات متحده را از افغانستان تسهیل کرده است.

وی رقم دقیقی از شهروندان باقیمانده امریکایی درافغانستان را ارایه نه کرد ولی گفت که اداره اش با دها تن از امریکایی های که تاهنوز در افغانستان میباشند در تماس است و این رقم پیوسته تغیر میابد.

منبع: آژانس رویترزSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *